Sửa Chữa Tàu Biển Gia Công Cơ Khí Vũ Minh Phong

chuyên sửa chữa

SỬA CHỮA DIESEL

 • Sửa chữa bảo dưỡng Diesel
 • Cung cấp lắp đặt Diesel
 • Thiết kế gia công chế tạo
 • Cải tiên công suất Diesel
 • Sửa chữa bảo dưỡng hộp số
 • Sửa chữa hệ trục chân vịt định nước và bến bước

SỬA CHỮA ĐIỆN CƠ

 • Sửa chữa bảo dưỡng mô tơ, máy phát
 • Quấn mới cải tiến thiết bị
 • Cung cấp lắp đặt thiết bị mới
 • Sửa chữa hệ thống điều khiển

SỬA CHỮA SẮT HÀN

 • Gia công đóng mới
 • Thiết kế lặp đặt theo yêu cầu
 • Sửa chữa bảo dưỡng từng phần
 • Thay thế hệ thông trong boong và dưới buồng máy

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

cơ sở hạ tầng

Vũ Minh Phong đầy đủ máy móc và thiết bị để phục vụ cho công tác sữa chữa, vận chuyển thiết bị tàu biển.

  liên hệ với chúng tôi

  Tiếp nhận thông tin và giải đáp tư vấn từ đội ngũ chuyên gia Vũ Minh Phong