Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tàu Biển Gia Công Cơ Khí Vũ Minh Phong

“Vu Minh Phong Repair ships Processing Engineering Joint Stock Company”

🏢 Địa chỉ : 50H/26 Đường Bắc Sơn. P11. Thành Phố – Vũng Tàu.
☎ Điện thoại : 0979251539 . Fax : 02543626734
📧 Email : [email protected] & Website: vuminhphong.com

Map: